A yw Rowlet Shiny In Pokemon Go? Gwobrau Awr Sbotolau Ac Amser

Mae tymor 10 Pokemon Go yn iawn yma ac mae'n dod â rhai digwyddiadau cyffrous. Ymhlith y digwyddiadau hyn mae awr Sbotolau Rowlet ac mae chwaraewyr yn pendroni i wybod a yw Rowlet yn sgleiniog yn y digwyddiad Pokémon Go hwn ai peidio. Os ydych chi ymhlith y chwaraewyr sy'n awyddus i wneud y gorau o'r awr Sbotolau hon, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Mae'r mis presennol wedi parhau i fod yn un cyffrous i'r chwaraewyr Pokemon Go wrth iddo gynnwys digwyddiad Gŵyl y Lliwiau. Rhai o'r ffactorau eraill a wnaeth y mis presennol yn gyffrous oedd yr Elite Raid newydd sbon yn cynnwys Regidrago a Team GO Rocket yn cymryd drosodd. Yn ogystal, roedd yr Oriau Cyrch, yr oriau Sbotolau a'r dyddiau cymunedol yn ychwanegu at gyffro'r chwaraewyr.

Roedd yr oriau Sbotolau blaenorol yn cynnwys Pokémon fel Slakoth, Jigglypuff a Woobat tra bod gan y rhai sy'n ymddangos yn oriau sbotolau y mis hwn flas mwy Alolan.

Dewch i ni fynd yn ôl at ein pwnc a gwirio a yw Rowlet yn Shiny yn yr awr Sbotolau sydd ar ddod ai peidio a'r taliadau bonws a gwobrau sydd ar gael.

Ydy Rowlet yn Ddisglair Yn Awr Sbotolau Pokemon Go?

Delwedd O A yw Rowlet Yn Ddisgleirio Mewn Pokemon Go Spotlight Hour'

Yn debyg iawn i'r holl oriau sbotolau blaenorol bydd Awr Sbotolau Pokemon Go ar gyfer yr wythnos hon hefyd yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, Mawrth 14. Bydd y digwyddiad ar gael i'r chwaraewyr rhwng 6 pm a 7 pm yn unol â'u parthau amser lleol.

Bydd y bonws y byddwch yn ei ennill yn eithriadol. Bydd y chwaraewyr yn cael y cyfle i ennill exp dwbl am bob Pokémon maen nhw'n ei ddal yn ystod y digwyddiad Sbotolau.

Mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle gwych i chwaraewyr ennill tunnell o exp a lefel i fyny. Wrth gyfuno ag Wy Lwcus, bydd y chwaraewyr yn gallu ennill 4x y exp arferol a gânt am ddal Pokémon yn ystod ffenestr awr.

Yn y rhan fwyaf o weithiau mae Pokémon sy'n cael sylw yn oriau Pokemon Go Spotlight yn sgleiniog. Roedd yr holl Pokémon a gafodd sylw yn yr oriau Sbotolau blaenorol yn ystod y mis hwn yn sgleiniog. Serch hynny, roedden nhw braidd yn anodd cael eu dal gan fod eu hymddangosiad yn isel.

Yn dilyn yr holl Oriau Sbotolau blaenorol, mae chwaraewyr yn disgwyl i Pokemon dan sylw yr wythnos hon fod yn sgleiniog. Fodd bynnag, nid oes unrhyw wybodaeth wedi'i chadarnhau ynghylch a yw Rowlet yn mynd i fod yn sgleiniog ai peidio

A yw Rowlet yn Ddisglair Yn Awr Sbotolau Pokemon Go Mawrth 2023?

Delwedd Of A yw Rowlet Yn Ddisgleirio Mewn Pokemon Go Awr Sbotolau Mawrth 2023

Mae chwaraewyr yn eithaf cyffrous am yr awr Sbotolau sydd ar ddod yn Pokemon Go gan ei bod yn wych cael mynediad at Pokémon fel Rowlet fel Pokémon dan sylw. Fodd bynnag, nid oes unrhyw newyddion da i'r chwaraewyr o gwbl.

Do, fe glywsoch chi'n iawn! Hyd nes ac oni bai bod Niantic yn bwriadu newid pethau, ni fydd Rowlet yn sgleiniog yn Awr Sbotolau Pokemon GO Mawrth 2023. Er bod hyn yn anghyffredin iawn i'r awr Sbotolau dan sylw Pokemon i beidio â bod yn sgleiniog ond am yr wythnos hon, dyma fel y mae.

Ar ôl Awr Sbotolau Tynamo Ionawr 24th dyma'r tro cyntaf i awr Sbotolau beidio â chynnwys Pokémon Sgleiniog yn Pokemon Go. Er nad yw hyn yn newyddion da i chwaraewyr o gwbl ond rhaid peidio â chael eu siomi gan iddynt gael digon o hwyl yn ystod y digwyddiadau blaenorol.

Gobeithiwn y bydd yr awr Sbotolau nesaf yn dod â gwobrau a bonysau cyffrous i'r chwaraewyr. Ac rydym hefyd yn disgwyl y bydd y chwaraewyr yn gallu gosod eu dwylo dros Pokémon sgleiniog yn yr awr Sbotolau nesaf.

Efallai yr hoffech chi ddarllen amdano hefyd Rhestr Her Gŵyl Lliwiau Pokemon Go

Y Llinell Gwaelod

Dyma'r cyfan yr oedd angen i chi ei wybod a yw Rowlet yn mynd i fod yn Shiny yn y digwyddiad sbotolau Pokemon Go sydd ar ddod ai peidio. Gobeithio eich bod wedi dod o hyd i'r holl wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdani.

Gadael ymateb

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.