Her Llyfr Lliwio TikTok - Beth Sy'n Ei Wneud?

Mae her llyfr lliwio TikTok yn dod yn boblogaidd ymhlith defnyddwyr TikTok gan ei fod yn eu helpu i adnabod eu ffrindiau a'u partneriaid yn well. Os ydych chi'n barod i fod yn rhan o'r her firaol hon, “Her Llyfr Lliwio TikTok”, dyma sut i wneud hynny.

Mae crewyr cynnwys TikTok yn parhau i ddod o hyd i dueddiadau a heriau newydd sy'n siapio sut mae cyplau a ffrindiau gorau yn mynegi eu hunain ar-lein. O gymryd rhan mewn heriau dawns poblogaidd gyda'i gilydd i greu deuawdau, neu arddangos profiadau a rennir, mae tueddiadau TikTok wedi galluogi defnyddwyr i fynegi eu hunain a'u perthnasoedd

Mae tueddiadau TikTok sy'n troi o amgylch cyplau yn darparu ffordd hwyliog a chreadigol i fondio, rhannu profiadau, a hyd yn oed lywio heriau. Gall cymryd rhan mewn tueddiadau ar thema perthnasoedd fod yn ffynhonnell llawenydd a chysylltiad i bobl. Yn ogystal â heriau a thueddiadau, mae defnyddwyr hefyd yn cymryd rhan mewn cwisiau sy'n helpu defnyddwyr i ddeall eu perthnasoedd.

P'un a yw'r rhain yn heriau firaol, fideos dawns, neu gwisiau, mae'r tueddiadau hyn yn rhoi llwyfan i ddefnyddwyr ar gyfer creadigrwydd a rennir ac ymdeimlad o berthyn gyda'u hanwyliaid.

Y duedd ddiweddaraf y mae defnyddwyr yn mynd yn wallgof amdani yw tuedd llyfr lliwio TikTok ac mae hon hefyd yn duedd perthynas. Mae'n helpu defnyddwyr i ddeall eu partneriaid. Ar gyfer yr holl ddefnyddwyr sy'n ceisio bod yn rhan o'r duedd hon, isod rydym wedi casglu'r holl fanylion.

Sut i Wneud Her Llyfr Lliwio TikTok?

Delwedd o Sut i Wneud Her Llyfr Lliwio TikTok

Ar ôl clywed y teitl 'Her Llyfr Lliwio', mae pobl yn dechrau meddwl bod yr her hon yn ymwneud rhywsut â lliwio. Wel, nid ydynt yn anghywir. Roedd lliwio unwaith yn cael ei gadw ar gyfer plant yn unig gan ei fod yn gweithio i nifer o'u sgiliau wrth dyfu i fyny, nid yw oedolion y dyddiau hyn yn teimlo cywilydd o liwio fel plant.

Wel, ydy, mae sawl ap lliwio yn dod yn boblogaidd ar-lein ar ôl i sawl person ei chael yn foddhaol. Mae tueddiad o apiau lliwio wedi dechrau a phryd bynnag y bydd defnyddwyr TikTok yn clywed am brofiad unigryw, maen nhw'n meddwl am duedd.

Felly, mae her y llyfr lliwio ar TikTok yn ymwneud â lliwio ac mae'n ymwneud â sut rydych chi'n uniaethu â'ch partner wrth liwio. Trwy liwio'r un llun yn unigol, gallwn asesu a chymharu ein harddull lliwio ag arddull ein partner neu ffrindiau, gan ddarparu dealltwriaeth o'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau yn ein mynegiant artistig.

Mae sawl crëwr fideo gan gynnwys @envisionaries wedi cymryd rhan yn y duedd felly mae wedi mynd yn firaol ym mhobman. I fod yn rhan o'r her hon, y cyfan sydd angen i chi ei gael yw ap llyfr lliwio am ddim. Ar ôl i chi lawrlwytho'r app ar y ddwy ffôn (eich un chi a'ch partner), dewiswch yr un ddelwedd, a dechreuwch liwio. Byddwch yn siwr i beidio edrych ar liwiau eich partner nes i chi ei gwblhau. Unwaith y bydd y lliwio wedi'i gwblhau, cymharwch a chyferbynnwch eich lluniau a gwiriwch faint rydych chi'n ei ddweud a'ch bod chi o'r un anian.

Tiwtorial Her Llyfr Lliwio TikTok

Delwedd O Diwtorial Her Llyfr Lliwio TikTok

Gan fod y duedd wedi mynd yn firaol ar TikTok, mae'n rhaid i sawl defnyddiwr Twitter fynegi eu barn amdano. Dyma beth sydd gan ddefnyddwyr i'w ddweud am yr her firaol hon:

Ysgrifennodd un defnyddiwr, “A oedd tueddiad y llyfr lliwio gyda fy mam, roedd mor giwt <3”.

Ysgrifennodd defnyddiwr arall, “Fe wnaeth Sadie a minnau duedd y llyfr lliwio, ac omg lol ydyn ni hyd yn oed yn ffrindiau?”.

“Rwyf am wneud y duedd llyfr lliwio gyda fy chwaer ond rwy'n teimlo y bydd y lliwio yn fy ysgogi'n ormodol ac ni fyddai fy lliwio yn llawn botensial”, ysgrifennodd un arall.

“Gofynnodd i fy nghariad wneud y duedd llyfr lliwio ar TikTok gyda mi a chan ein bod ni'n ei wneud fe ddywedodd “o mae hyn yn anodd” ac yna fe gliciodd ... Anghofiais EI FOD YN LLIWRO”.

“Dylai Riize wneud y duedd llyfr lliwio eisiau gweld sut mae eu meddyliau yn gweithio gyda lliwio”, ysgrifennodd un.

Efallai y byddwch hefyd eisiau darllen Ble i Gael Hidlydd Grinch TikTok AI?

Y Llinell Gwaelod

Dyma'r holl wybodaeth oedd ar gael am yr her llyfr lliwio firaol a sut i fod yn rhan ohoni. Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y duedd? Rhannwch eich profiad yn y blwch sylwadau isod.

Gadael ymateb

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.