ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ԱՄՆ -

Մենք ապահովում ենք, որ յուրաքանչյուր էլ-նամակ ստացվի, կարդա և փորձենք հնարավորինս համապատասխան պատասխան տալ: Այնուամենայնիվ, մենք պատասխանում ենք պատասխան պահանջող նամակներին, և պատասխանի ժամանակը կարող է տարբեր լինել ՝ կախված ստացված էլ-նամակների քանակից, ուստի համբերատար եղեք:

Ազատում պատասխանատվությունից:

Ձեր գաղտնիությունը մեր գերակայությունն է: Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը կօգտագործվի միայն ձեր և մեր միջև նամակագրության համար, առանց երրորդ անձանց ներգրավվելու: