დაგვიკავშირდით

ჩვენ ვცდილობთ თითოეული ელ.ფოსტის მიღება, წაკითხვა და მაქსიმალურად ვცდილობთ შესაბამისი პასუხი გავცეთ. ამასთან, ჩვენ ვპასუხობთ ელ.ფოსტაზე, რომელიც მოითხოვს პასუხს და პასუხის დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს მიღებული ელ.ფოსტის რაოდენობის მიხედვით, ასე რომ იყავით მოთმინებით.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი:

თქვენი კონფიდენციალურობა ჩვენი პრიორიტეტია. თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ ჩვენსა და ჩვენს შორის მიმოწერისთვის, მესამე პირების ჩარევის გარეშე.